<< Powrót

Przyczyny uszkodzeń posadzek przemysłowych

Uszkodzona posadzka nie tylko utrudnia wykonywanie codziennych obowiązków, ale też zagraża bezpieczeństwu pracy. Co to jest uszkodzenie posadzki, jakie są uszkodzenia posadzek przemysłowych i w jaki sposób najczęściej dochodzi do powstawania uszkodzeń?

Co to jest uszkodzenie posadzki?

Uszkodzeniem posadzki nazywamy wszelkie zmiany w strukturze powierzchni użytkowej. Do uszkodzenia posadzki może dojść na przykład wskutek zastosowania niskiej jakości podkładu betonowego, niewłaściwego wykonania posadzki, nieodpowiednich warunków eksploatacji lub niedopasowania rodzaju posadzki do stosowanych obciążeń.

Rodzaje uszkodzeń posadzek

Kwalifikacja uszkodzeń posadzek przemysłowych:

  • uszkodzenia punktowe – stosunkowo niewielkie ubytki (płytkie lub głębokie) o charakterze punktowym, które powstają np. wskutek upadku ciężkich narzędzi lub użycia mieszanki betonowej o wadliwym składzie,    
  • uszkodzenia liniowe – o charakterze liniowym, mogą być:
    • skurczowe – ich przyczyną są np. złe warunki dojrzewania betonu, niewłaściwy skład betonu lub źle dobrana ilość wody,
    • konstrukcyjne – wynikają z nieodpowiednio wykonanego zagęszczenia podłoża gruntowego, urazów mechanicznych, nieprawidłowej konstrukcji budynku, warunków hydrogeologicznych lub za małej nośności podkładu betonowego,
  • uszkodzenia powierzchniowe – związane z eksploatacją, błędami materiałowymi lub nieprawidłowym położeniem posadzki, np. ubytki w warstwie wierzchniej lub pylenie,
  • uszkodzenia związane z niską wytrzymałością podłoża – przyczyniają się do destabilizacji podłoża, m.in. osiadania lub klawiszowania posadzki,
  • zarysowania posadzki – tzw. pajęcza sieć, która wynika z eksploatacji posadzki i wpływa wyłącznie na jej estetykę (tutaj pomocna będzie impregnacja posadzek przemysłowych).

Jak naprawić uszkodzoną posadzkę?

Jeśli doszło już do uszkodzenia powierzchni użytkowej, warto skontaktować się z Clean Factor – firmą, która specjalizuje się w renowacji posadzek przemysłowych. Poszczególne rodzaje uszkodzeń posadzek wymagają zastosowania innych rozwiązań, dlatego w procesie renowacji niezbędna jest fachowa wiedza i umiejętność dobrania metody do specyfiki usterki. Koszt naprawy uszkodzenia posadzki zależy od wielu czynników, m.in. rodzaju i zakresu uszkodzenia.