<< Powrót

Dylatacje – ich rola, powody uszkodzeń i możliwości naprawy

Przerwa dylatacyjna to celowo utworzona szczelina, której rolą jest oddzielanie różnych elementów budynku. Dzięki dylatacji budynek jest równomiernie obciążony, co sprawia, że maleje ryzyko powstawania przeciążeń, pęknięć i odkształceń. Właśnie w taki sposób działają dylatacje. Kiedy się stosuje przerwy dylatacyjne? Ich zastosowanie jest niezbędne na wielu etapach budowy i wykańczania budynku, np. podczas wykonywania posadzki czy stawiania ścian. Dylatacje wykonuje się najczęściej ze styropianu lub sznura dylatacyjnego.

Rodzaje przerw dylatacyjnych

Wyróżniamy konstrukcyjne, technologiczne, termiczne i przeciwdrganiowe dylatacje. Co to jest i kiedy należy stosować?

  • Dylatacje konstrukcyjne – oddzielają elementy konstrukcyjne, minimalizując ryzyko odkształceń, pęknięć i uszkodzeń. Stosowane przy tworzeniu fundamentów oraz zmianie konstrukcji budynku.
       
  • Dylatacje technologiczne – wykorzystywane podczas stosowania materiałów o właściwościach pęczniejących lub kurczliwych, np. przy wylewkach betonowych oraz na otwartych przestrzeniach.
       
  • Dylatacje termiczne – mają na celu redukcję odkształceń związanych z różnicami temperatur. Stosowane m.in. podczas budowania mostów, układania torów kolejowych czy stawiania tarasów i balkonów.    
       
  • Dylatacje przeciwdrganiowe – stosowane w budownictwie przemysłowym (np. w obiektach wykorzystujących urządzenia, które emitują duże drgania) i na terenach zagrożonych trzęsieniem ziemi.

Dylatacja – gdzie wykonać?

Kto wykonuje dylatacje? To zadanie należy zlecić firmie zajmującej się pracami budowlanymi i wykończeniowymi w obiekcie. Niestety nie każda firma wie, jak powinna wyglądać dobrze wykonana dylatacja. Gdzie wykonać fachowe przerwy dylatacyjne i jak zrobić dylatacje w taki sposób, by pełniły swoją funkcję przez wiele lat? W tej kwestii warto kierować się opiniami i rekomendacjami.

Niedopuszczalne jest m.in. całkowite pominięcie dylatacji, wykonywanie zbyt szerokich przerw dylatacyjnych, niedopasowanie do materiału posadzki czy nieprawidłowe rozmieszczenie. Takie błędy mogą skutkować pęknięciami i uszkodzeniami powierzchni.

Dobra wiadomość jest taka, że uszkodzone dylatacje można naprawiać. Clean Factor specjalizuje się w renowacji posadzek przemysłowych, w tym w naprawie uszkodzonych dylatacji. Zajmujemy się usuwaniem uszkodzonej masy i sznura dylatacyjnego oraz wypełnianiem szczelin dylatacyjnych. Fachowo ocenimy stan dylatacji i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do rodzaju uszkodzenia.