Renowacja posadzek przemysłowych

Posadzki przemysłowe są narażone na bardzo intensywną eksploatację. Ogromny nacisk regałów magazynowych, nieustanne drgania wywoływane pracą urządzeń transportu bliskiego lub maszyn przemysłowych – to wszystko sprawia, że nawet najsolidniej wykonane podłoże w fabryce czy centrum logistycznym z czasem utraci swoje pierwotne właściwości.

Uszkodzenia posadzek przemysłowych stanowią poważne zagrożenie. Z czasem drobne pęknięcia mogą się pogłębiać, obniżając stabilność całego podłoża lub stwarzając bariery przy przemieszczaniu się. CLEAN FACTOR specjalizuje się w renowacji podłoży w obiektach przemysłowych. Regeneracja posadzek przemysłowych to usługa, którą kierujemy do zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych oraz firm korzystających z dużych powierzchni magazynowych i obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Kiedy renowacja posadzek betonowych jest zasadna?

Naprawa posadzki przemysłowej jest niezbędna wówczas, gdy dojdzie do:

  • uszkodzenia dylatacji – taka usterka prowadzi do zmniejszenia elastyczności posadzki, a tym samym stanowi zagrożenie dla pracowników i transportowanych towarów,
  • pęknięcia posadzki – nawet niewielkie mogą stanowić poważny problem,
  • powstania ubytków – ukruszeń wywołanych uszkodzeniami mechanicznymi czy też dziur po kotwach mocujących.

Renowacja posadzek przemysłowych jest również niezbędna podczas ogólnego remontu hali przemysłowej – np. wówczas, gdy planowana jest modyfikacja dylatacji czy też przestawienie ciężkiego sprzętu przymocowanego na stałe w inne miejsce.

Jak powstają uszkodzenia posadzki?

Na degradację posadzki betonowej wpływa przede wszystkim jej intensywna eksploatacja. Wyróżniamy uszkodzenia powstałe wskutek obciążeń:

  • mechanicznych – np. niewłaściwa eksploatacja, wykonywanie prac nieprzewidzianych dla danego typu posadzki, przeciążenia spowodowane przez pojazdy, nieprawidłowa konstrukcja posadzki,
  • chemicznych – związanych z długotrwałą ekspozycją na działanie czynników chemicznych, takich jak siarczany czy sole.

Jakie usługi świadczymy?

W zakresie renowacji posadzek betonowych przeprowadzamy:

  • naprawy uszkodzonych dylatacji – w tym usuwanie uszkodzonej masy i sznura dylatacyjnego, a także wypełnianie szczelin dylatacyjnych,
  • usuwanie pęknięć z betonu – wypełniamy szczeliny z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, które przywracają ciągłość podłożu,
  • wypełnianie ubytków wszelkiego typu – naprawa posadzek przemysłowych jest naszą specjalnością, dlatego zajmujemy się eliminacją wszelkiego rodzaju ubytków w posadzce.

Jeśli posadzka w zarządzanym przez Państwa obiekcie wymaga sprawnej i profesjonalnej renowacji, zapraszamy do kontaktu!